Handelsbetingelser
Julie Jespersen
Peter Bangs Vej 37 2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 33855168
info@juliejespersen.com

November 2019.

Disse handelsbetingelser er gældende ved fjernkøb af varer hos Julie Jespersen, CVR-nr.: 33855168, Peter Bangs Vej 37 2000 Frederiksberg, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Dem og Julie Jespersen.

Indeværende handelsbetingelser påvirker ikke de rettigheder som ved lov er tillagt forbrugere når disse foretager fjernkøb.

1. Produktinformation
1.1. På webshoppen oplyses varens væsentlige egenskaber. For yderligere oplysninger eller
spørgsmål til eksisterende oplysninger, bedes De skrive til info@juliejespersen.com.

1.2. Alle produkter laves i Julie Jespersen’s skrædderi på Frederiksberg.
Produkterne laves ud fra bedste evne, og har fokus på kvalitet, holdbarhed og tidsløse design.

1.3. Hvis De ønsker at varen skal tilpasses eller modificeres efter Deres ønsker, skal de angive dette ved Deres bestilling. Julie Jespersen forbeholder sig ret til at afslå at foretage tilpasninger eller modifikationer, hvor dette efter Julie Jespersens vurdering ikke ville kunne lade sig gøre.

2. Priser
2.1. Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen. Alle priser er vist inkl. moms.

2.2. Hvis varen skal tilpasses, modificeres, eller specificeres, efter Deres behov og ønsker, vil prisen forøges, alt efter omfanget af de ændringer som De ønsker foretaget. Den endelige pris vil blive vidst inden Deres køb er endeligt.

3. Bestilling
3.1. Varen bestilles og købes som set på webshoppen, derefter laves varen i den valgte størrelse i den valgte farve (med mindre den allerede er på lager), hvorefter den sendes.

3.2. Varen bestilles og købes med tilretninger eller modificeringer, såsom længere længde, kortere længde, længere ærmer, kortere ærmer, større over hoften, større over barmen, anden farve detalje eller lign. Varen laves med de ønskede valg, hvorefter den sendes.

4. Betaling
4.1. Julie Jespersen modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard.

4.2. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.

4.3. Julie Jespersen bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse Deres informationer.

5. Levering
5.1. Julie Jespersen anvender GLS til alle forsendelser. Varerne sendes så snart de er lavet, hvis ikke varen allerede er på lager. Pakker sendes alle hverdage med GLS til nærmeste pakkeshop.

5.2. Der er gratis levering ved køb over 500,00 kr.

5.3. Ved køb under kr. 500,00 pålægges der et leveringsgebyr fra 55 kr. alt afhængig af hvilken varer der sendes, og derved varens vægt.

6. Reklamationsret
6.1. Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. De kan reklamere for mangler ved materialet og/eller mangler ved fremstilling eller bearbejdning, der foretages af Julie Jespersen.

6.2. Hvis De ønsker at reklamere over en mangel ved varen, skal De gøre dette indenfor rimelig tid af at De måtte opdage manglen. Såfremt reklamationen ikke foretages indenfor rimelig tid, bortfalder Deres reklamationsret.

6.3. De kan ikke reklamere for mangler som er påført varen ved forkert eller skødesløs brug. De kan ikke reklamere for mangler som De selv måtte have påført varen. Der gøres her opmærksom på den sarte natur som nogle af varerne har, bl.a. henset det materiale som er anvendt til fremstilling af varen.

6.4. Ved reklamation over en mangel følger Deres misligholdsbeføjelser af Købelovens regler herom. Julie Jespersen kan nægte at afhjælpe en mangel eller foretage omlevering af en vare, hvis dette er umuligt, vil påføre Julie Jespersen uforholdsmæssigt store omkostninger. Der skal herved tages hensyn til salgsgenstandens værdi uden mangler, manglens betydning, og om anden beføjelse kan gennemføres uden væsentlig ulempe for køberen.

6.5. Julie Jespersen forbeholder sig ret til at afhjælpe en mangel, eller at foretage omlevering af varen.

6.6. Ved reklamation over en mangel skal De give tilstrækkeligt med oplysninger til således at Julie Jespersen kan vurdere manglen, dens karakter, og dens væsentlighed.

7. Fortrydelsesret
7.1. For varer der ikke er fremstillet efter Deres specifikationer, herunder tilpassede, modificerede eller på anden måde ændret for at møde Deres behov eller ønsker, gælder der efter gældende lovgivning 14 dages fuld fortrydelsesret. De kan dermed returnere varen, og få købsprisen tilbage, såfremt De benytter Deres returret. De skal selv afholde fragtomkostninger til at returnere varen, hvis varens pris er under 500,00 kr., se hertil pkt. 7.3.

7.2. Deres returret bortfalder såfremt varen er specificeret efter Deres ønsker ved bestilling, eller varen er blevet modificeret eller tilpasset efter Deres ønsker. Således har De ingen returret for varer hvor der efter Deres ønske er foretaget tilpasninger eller modifikationer.

7.3. Perioden for beregningen af Deres 14 dages fortrydelsesret begynder fra det tidspunkt hvor De, eller en af Dem godkendt tredjemand, har modtaget varen jf. pkt. 7.1. i deres fysiske besiddelse.

7.4. Ved returnering af varer jf. pkt. 7.1. skal De selv afholder alle omkostninger til fragt. Julie Jespersen afviser forsendelser der er sendt ved efterkrav.

7.5. Hvis De ønsker at gøre Deres fortrydelsesret gældende, og returnere en vare jf. pkt. 7.1., kan De anvende standardformularen som findes i Forbrugeraftalelovens bilag 3. Uagtet som De anvender standardformularen i Forbrugeraftalelovens bilag, skal Deres returnering, indeholde følgende oplysninger:
• Deres navn
• Deres adresse
• Oplysning om at De gør Deres fortrydelsesret gældende, samt hvilke varer De gør deres fortrydelsesret gældende for.
• Deres underskrift.
• Oplysninger til at identificere sælger, herunder navn, fysisk adresse, og E-mail adresse. Se hertil øverst i disse handelsbetingelser.

8. Klagemuligheder – Oversigt og links
Har De en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis De er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan De angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@domæne.dk